Vyhlaška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9