Předání závěru zjišťovacího řízení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“