Ukončení mimořádných veterinárních opatření - chov drůbeže