Projekt - Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Unčín revitalizací stávajících chodníků

Informace o projektu: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBCI UNČÍN REVITALIZACÍ STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ

1. Charakteristika projektu -odst. 4.1, 4.2, 4.3 , 4.4, 4.5- ze str.4 až 6 Studie.
2. Rozpočet akce: 589 878,53 Kč
3. Harmonogram realizace: odst. 5.5 ze strany 13

Studie proveditelnosti Unčín 

Projekt-chodniky